Solar2Enjoy Zonnepanelen rendabel zonder salderingsregeling? ‘Direct helemaal afschaffen, dat is goed voor iedereen’

Zonnepanelen rendabel zonder salderingsregeling? ‘Direct helemaal afschaffen, dat is goed voor iedereen’


Artikel uit Solar Magazine


Zijn zonnepanelen nog wel een goede investering zonder de salderingsregeling? ‘Absoluut’, zegt Jan Willem Zwang. ‘Afbouw of beter nog direct naar 0, versnelt bovendien de energietransitie en bespaart veel geld.’


Hoe rendabel zijn zonnepanelen op je dak momenteel?
‘Dat varieert. Kocht je ze in 2022, dan betaalde je de hoofdprijs. Nu zie je alweer prijzen van rond de 1 euro per wattpiek, grofweg een factor 2 minder dan vorig jaar. Daarmee zitten we weer op het niveau van 2020/2021. Dat scheelt een slok op een borrel wat betreft de terugverdientijd.’

De elektriciteitsprijzen zijn nog niet helemaal ‘terug naar normaal’…
‘Ze liggen nog 1,5 à 2 keer zo hoog als voor 2022, maar dat was even geleden nog 4 keer zo hoog. Onder de streep: het aanschaffen van zonnepanelen is een no-brainer. De terugverdientijd is zeer kort, met de prijzen van nu zo’n 4 à 5 jaar voor een gemiddeld huishouden.’

Dat is inclusief het voordeel van saldering?
‘Inderdaad. Daarmee is de vraag gerechtvaardigd of er geen sprake is van overstimulering. Ook daarop is het antwoord ja. De regeling was lange tijd zeer nuttig voor een goed rendement van zonnepanelen op je dak en zonne-energie op de kaart zetten in Nederland. Dat is echter niet langer het geval. Afbouw is dus een logische zaak, en direct afschaffen nog een beter idee.’

Er is geen enkele reden om dat niet te doen?
‘Het zou olie op het vuur zijn van de discussie over een onbetrouwbare overheid, discussies ontlokken in de politiek, media en samenleving. Dat zou algemene, toch al bestaande negatieve sentimenten voeden. Maar de populariteit van zonnepanelen zal er uiteindelijk niet onder lijden. Dat was ook niet het geval in onze buurlanden Duitsland en België bijvoorbeeld. Daarbij komt: met de huidige prijzen verdien je je zonnepanelen zonder saldering nog steeds binnen 7 à 8 jaar terug.’

Het wetsvoorstel voor afbouw van saldering vanaf 2025 ligt nu in de Eerste Kamer, maar dat staat op losse schroeven door de kabinetsval.
‘En direct terug naar nul saldering is al helemaal een taboe. Er komen weer verkiezingen aan, het is allemaal lastig te verkopen, zo wordt gedacht. Maar salderen is uiteindelijk niet houdbaar, vanwege de maatschappelijke kosten en omdat het de energietransitie vertraagt. Alles hangt met elkaar samen.’

Wat bedoel je daarmee?
‘De politiek wil er niet aan en houdt vast aan bepaalde stokpaardjes. Dat werkt vooruitgang tegen; het oplossen van belangrijke problemen. Er worden in een hoog tempo zonnepanelen op daken gelegd. Daardoor ontstaat nu ook snel congestie op de laagspanningsnetten. Zonnepanelen schakelen ook steeds vaker en langer af door overspanning. Verzwaring is een dure oplossing en de netbeheerderskosten lopen jaarlijks hard op. Die verdien je ook niet terug met of zonder zonnepanelen. We hebben behoefte aan meer flexibiliteit om meer zonnepanelen toe te voegen. Dat wordt niet gestimuleerd door vast te houden aan saldering. Schaf die af en opeens worden zaken zoals een thuisbatterij – zeker als die gesubsidieerd wordt – en slim energiemanagement heel interessant. Voor huishoudens én bedrijven die hen hierin kunnen faciliteren.’