Solar2Enjoy Klachten

Informatie over onze klachtenbehandeling


Bij Solar2Enjoy en Zonneschermshop hechten we veel waarde aan de tevredenheid van onze klanten! Hebt u toch een klacht over een bepaald onderwerp? Geen probleem! Ook bij onze klachtenbehandeling staat zorgvuldigheid en aandacht voor de klant centraal.

Werkwijze:

– Klachten dienen binnen bekwame tijd te worden ingediend bij Solar2Enjoy/Zonneschermshop. Bij voorkeur wordt bij de oplevering (indien gekozen voor montage) of (af)levering gecontroleerd of alle geleverde producten en of diensten naar wens zijn.

– Ontdekt u onverhoopt toch later een gebrek in een geleverd product of dienst of bent u over een ander onderwerp niet tevreden? Dan kunt u onderstaand klachtenformulier downloaden en invullen. Stuur deze naar [email protected] of [email protected] of onze postbus: Loubergweg 19A 6961 EJ Eerbeek.

Wat gebeurt er met mijn ingediende klacht?

– Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Solar2Enjoy/Zonneschermshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Vermeld bij uw klachtenformulier altijd telefoonnummer of emailadres zodat wij contact met u kunnen opnemen over uw klacht.

– De klant dient Solar2Enjoy/Zonneschermshop ten minste 4 weken de tijd te geven om een klacht in onderling overleg op te lossen. Bent u van mening dat u ook meteen zou mogen vragen om prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst? Omschrijf dit in de omschrijving van uw klacht.