Solar2Enjoy Solar2Enjoy is InstallQ erkend!

Het team van Solar2Enjoy is trots om mede te delen dat wij de InstallQ erkenning voor Zonnestroomsystemen klein hebben gekregen!


Vind ons nu via de volgende link: Echte Installateur: Vind een erkende installateur bij u in de buurt!

Echte Installateur en vakgebieden


Wat is een echte installateur?
InstallQ-installatiebedrijven voldoen aan de normen en eisen van een kwaliteitsregeling op een bepaald vakgebied. Zo hebben de eisen betrekking op bepaalde kennis en kunde, meetapparatuur en specifieke gereedschappen. Ook voldoen InstallQ-installatatiebedrijven aan bepaalde opleidingseisen. Regelmatig wordt het InstallQ-installatiebedrijf getoetst. Een Echte Installateur is erkend of gecertificeerd via InstallQ. 

Waarop wordt een InstallQ-installatiebedrijf getoetst?

 • De installateur/adviseur beschikt over een landelijk erkend vakdiploma of beschikt aantoonbaar over de vereiste kennis en kunde op een bepaald vakgebied.
 • Het installatiebedrijf werkt volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en NEN-normen die op de werkzaamheden van toepassing zijn.
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de juiste gereedschappen en materialen.
 • Het installatiebedrijf wordt met enige regelmaat gecontroleerd.
 • Bij een aantal vakgebieden krijgt het installatiebedrijf inspectie op uitgevoerd werk.


Vakgebieden

InstallQ-installatiebedrijven kunnen erkend of gecertificeerd zijn op de volgende vakgebieden:

 • watertechnische installaties
 • rioleringsinstallaties
 • gastechnische installaties
 • onderhoud gastoestellen
 • onderhoud verwarmings- en warmtapwaterinstallaties
 • verwarmingsinstallaties
 • luchtbehandelingsinstallaties
 • ventilatievoorzieningen woningen en woongebouwen
 • warmtepompinstallaties
 • zonnestroomsystemen (PV)
 • zonthermische installaties (Zth)
 • elektrotechniek
 • binnenverlichting
 • lichtreclame
 • installatie-inspectie
 • langer zelfstandig thuis wonen
 • metalen dakbedekking en -gevelbekleding
 • reparatie consumentenelektronica


Erkende en gecertificeerde bedrijven


Een InstallQ-installatiebedrijf heeft een erkenning of een certificaat. Dit is een bewijs van onder meer kennis, kunde en veiligheid op een bepaald vakgebied. Het installatiebedrijf wordt gecontroleerd op bepaalde vakbekwaamheidseisen. Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en de NEN-normen die voor het vakgebied van toepassing zijn.

Over erkennen en certificeren

 • Een erkenning en certificaat geven consumenten en andere opdrachtgevers een zeker houvast voor wat betreft de kwaliteit en veiligheid van installaties.
 • Erkenningen komen in de markt het meeste voor.
 • Een erkenning is nooit wettelijk verplicht.
 • Een certificaat kan wettelijk voorgeschreven zijn, maar dit geldt niet voor alle certificaten.
 • In 2022 is CO-certificering wettelijk verplicht voor praktisch alle cv-monteurs in Nederland. Voor bepaalde werkzaamheden aan gasinstallaties dient een installatiebedrijf dan te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering.
 • Zakelijke opdrachtgevers vragen bij een aanbesteding meestal naar een certificaat.
 • Een erkenning geeft InstallQ af op basis van kennis en kunde. Daarnaast behoort het installatiebedrijf te voldoen aan aanvullende voorwaarden, zoals het gebruik van het juiste gereedschap en handboeken.
 • Certificeren gaat verder dan een erkenning, Zo wordt een certificaat afgegeven door een Certificerende Instelling (CI) op basis van een kwaliteitsschema, ofwel beoordelingsrichtlijn / BRL, van InstallQ. De CI sluit met het installatiebedrijf een driejarige overeenkomst af.
 • Installatiebedrijven met een certificaat, krijgen minimaal jaarlijks een volledige controle door de CI.
 • Erkende bedrijven krijgen om de 2 tot 4 jaar een controle van de organisatie. Voor een groot aantal vakgebieden geldt ook inspectie op uitgevoerd werk.